Pomoc przy wnioskach do Regionalnego Programu Operacyjnego

Właśnie teraz szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Portal Cyfrowa Szkoła przedstawia cennik produktów oraz rozbudowany opis naszej oferty. Oba spisy ułatwią Państwu wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

Oferujemy tablice interaktywne, także w zestawach interaktywnych z projektorami, projektory edukacyjne Hitachi. Proponujemy także cyfrowe laboratoria pomiarowe (laboratoria przyrodnicze Pasco), wizualizery.

Wypełniasz wniosek o dofinansowanie?

Brakuje Ci kalkulacji cenowej na sprzęt lub usługi?
Skontaktuj się z nami:
kontakt@irs.com.pl
tel: 22 752 27 88-96

HASŁOWY OPIS OFERTY DO REALIZACJI PROJEKTÓW „EDUKACJA OGÓLNA” W RAMACH KONKURSÓW RPO

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO (www.funduszedlamazowsza.eu).

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Konkursy mają być rozstrzygnięte w II kwartale 2016 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%

Tablice interaktywne Projektory Wizualizery Cennik (kliknij w link)
Poniżej zaś nasza pełna oferta, w której oprócz produktów znajdują się usługi i szkolenia dla sektora edukacyjnego.

Oferta:
– wycena oraz instalacja szkolnej sieci komputerowej
Urządzenia:
– przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym
– przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym
– szafka do przechowywania i ładowania komputerów
– sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie i skanowanie)
– drukarka 3D
– Kamera cyfrowa
– projektory dla edukacji
– tablica interaktywna (zestaw z projektorem lub na bazie monitora)
– cyfrowe laboratoria pomiarowe – służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;
– wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu.
– system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia lub system do zbierania i analizowania odpowiedzi oraz nauczania języków obcych

Usługi:
– montaż i uruchomienie systemów
– administracja i utrzymanie systemów

Pozostałe kompetencje naszej firmy, które mieszczą się w ramach oferty Regionalnych Programów Operacyjnych to:
– Narzędzia chmurowe; Portal wspierający współpracę i „sieciowanie” dla:
Nauczycieli cyfrowych
Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Nauczycieli języków obcych
Nauczycieli programowania
Nauczycieli prowadzących projekty lokalne “Lokalny Świat”
Aplikacja do nauki programowania
Aplikacja wspierająca przygotowanie projektów lokalnych „Lokalny Świat”
Szkolenia
Ogólne
Szkolenia – warsztaty wprowadzające w cyfrowy świat dla nauczycieli wykluczonych cyfrowo
Szkolenia wprowadzające dydaktykę cyfrową
Szkolenie z bezpieczeństwa cyfrowego

Wdrożeniowe
Obsługa tablicy i oprogramowania do tablicy
Obsługa czujników pomiarowych i oprogramowania
Obsługa aplikacji do nauki programowania
Obsługa aplikacji do przygotowywania projektów – „Lokalny Świat”
Obsługa platformy edukacyjnej

Przedmiotowe
Szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania
Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z wykorzystania TIK
Szkolenia dla nauczycieli języków obcych z wykorzystania TIK
Pomoc w stworzeniu i moderowanie grypy nauczycieli wykorzystujących dydaktykę cyfrową – sieciowanie Nauczycieli Cyfrowych – sieciowanie

Praktyki dla nauczycieli
Praktyki dla nauczycieli w gminnych/powiatowych centrach kompetencyjnych
Praktyki nauczycieli w lokalnych ośrodkach specjalistycznych -doskonalenie
Współpraca z lokalnymi szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

Zajęcia pozalekcyjne:
Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole podnoszące umiejętności związane z kompetencjami kluczowymi
Zajęcia pozalekcyjne:
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na rzecz projektów lokalnych – “Lokalny Świat” – metoda projektu
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ekologii – metoda eksperymentu i projektu
Zajęcia wyrównawcze – na zajęciach wyrównawczych są stosowane takie same metody nauczania jak na zajęciach dodatkowych, dostosowane do poziomu uczniów:
Dodatkowe wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne z języków obcych
Dodatkowe wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczych
Dodatkowe zajęcia dla uczniów z utrudnionym dostępem do narzędzi TIK w środowisku rodzinnym
Pozalekcyjne kółka zainteresowań:
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języków obcych
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczych
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z programowania

UWAGA:
Realizacja projektów lokalnych “Lokalny Świat” wymaga kontaktu z otoczeniem szkoły na terenie gminy, powiatu oraz otoczeniem zewnętrznym mogącym pomóc w realizacji projektu. Podmioty, z którymi będą nawiązywane kontakty, zależą od tematu projektu.

(Visited 1 times, 1 visits today)