Rzymski sposób zapisywania liczb

Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M.

Poszczególne cyfry oznaczają:

I – 1

V – 5

X – 10

L – 50

C – 100

D – 500

M – 1000

Przy zapisywaniu liczb w systemie rzymskim należy pamiętać, że jeżeli znak oznaczający mniejszą liczbę stoi po prawej stronie znaku oznaczającego większą liczbę, to stosujemy dodawanie, a jeżeli po lewej, to odejmowanie.

Przykłady:

  1. XII = 10+2 = 12
  2. XXVI = 2×10+5+1 = 26
  3. XCIX = (100-10) + (10-1) = 90+9 = 99
  4. MMCM = 2×1000 + (1000-100) = 2000+900 = 2900
(Visited 7 times, 1 visits today)